Utworzenie działu B+R w firmie BUDRAD

Cel Projektu :

  • Rozszerzenie oferty usług o usługi B+R
  • Zmniejszenie ilości odpadów, poprawa jakości wyrobów

Planowane efekty:

  • Poprawa konkurencyjności firmy
  • Podniesienie poziomu technologicznego zaawansowania i innowacyjności firmy

Wartość projektu: 4 384 414,09 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 495 195,01 PLN