Oferujemy produkcję:

Rodzaj produkcji Liczba wyrobów wytworzonych w ciągu roku
Ciężkich Średnich Lekkich
Jednostkowa do 5 do 10 do 50
Małoseryjną 5-100 10-200 100-500
Seryjną 100-300 200-500 500-5000
Wielkoseryjną 300-1000 500-5000 5000-50000
Masową pow.1000 pow.5000 pow.50000