Rozwój BUDRAD Polska Sp .z o.o. poprzez dywersyfikację oferty produktowej w zakresie komponentów dedykowanych do automatyzacji procesów technologicznych

Cel Projektu :

  • Wdrożenie wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie jak i na zlecenie i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu

Planowane efekty:

  • Wzrost konkurencyjności firmy
  • Dywersyfikacja działalności firmy

Wartość projektu : 4 303 637,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 2 449 223,59 PLN