Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE

BUDRAD POLSKA Sp. z o.o – zrealizowała projekt współfinansowany ze środków UE pt: “Wzrost potencjału firmy Budrad Polska sp.z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”.

1plakietka-informacyjna-15x65cm