ZAPYTANIE OFERTOWE 1353/01

Budrad Polska Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia ofert handlowych na zakup tokarki z napędzanymi narzędziami. Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-134/12  pt. „Wzrost potencjału firmy Budrad Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”,  realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-134/12-00 zawartej dnia 29.08.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1405/01

BUDRAD POLSKA Sp. z o.o.  zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup maszyny CNC.  Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-134/12  pt. „Wzrost potencjału firmy Budrad Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”,  realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-134/12-00 zawartej dnia 29.08.2013 r.

Załącznik